Vlaanderen verplicht bedrijven om meer te sorteren

Recyclage , VLAREMA , Wetgeving

De Vlaamse overheid voert de strijd tegen afval op. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven die actief zijn in Vlaanderen 21 afvalstoffen apart houden van het restafval, in plaats van 18. De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat die nieuwe verplichting correct wordt toegepast, zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.

Wat betekent dit concreet voor u?

De Vlaamse overheid voert de strijd tegen afval op. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven die actief zijn in Vlaanderen 21 afvalstoffen apart houden van het restafval, in plaats van 18. De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat die nieuwe verplichting correct wordt toegepast, zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.

Vlaanderen, en bij uitbreiding België, is al jaren een voorloper als het op recycleren aankomt. We halen in onze regio de hoogste recyclagecijfers van de hele Europese Unie en we ontvangen jaarlijks ook meer dan een miljoen ton afval uit het buitenland om door onze bedrijven te laten recycleren.

Recyclage zit dus voor een deel in het DNA van onze bevolking en het Vlaamse bedrijfsleven. Die toppositie hebben we opgebouwd door als eerste ons afval te gaan sorteren. Al sinds de vorige eeuw sorteren we pmd in een blauwe zak, houden we papier en karton apart en weten we dat wit en gekleurd glas niet bij de rest van ons afval hoort. Door te sorteren, kan al dat afval op een kwaliteitsvolle manier gerecycleerd worden en houden we de afvalberg in ons land beperkt.

Hoewel Vlaanderen vandaag al veel afval sorteert en recycleert, belanden nog steeds heel wat stoffen die perfect recycleerbaar zijn bij het restafval. Daar wil Vlaanderen komaf mee maken. Hoe? Door bedrijven nog meer te laten sorteren. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven 21 afvalstromen (drie meer dan voordien) apart sorteren van het restafval (VLAREMA, art.4.3.2), meer bepaald: plastic folies, geëxpandeerd polystyreen (EPS) en recycleerbare harde kunststoffen. Om die verplichting correct in te vullen, kunnen bedrijven rekenen op de steun van hun afvalpartner. Zij zullen de nodige zakken en containers voorzien om het afval apart in op te vangen, en nadien af te voeren voor een correcte verwerking.

      Wat betekent dit concreet voor u?

Is de nieuwe sorteerverplichting afdwingbaar?

Het is Vlaanderen menens in de strijd tegen afval, en dus zullen de inspectiediensten nauw toezien op de correcte uitvoering van de nieuwe sorteerverplichting. Dat betekent dat ze afvaltransporten zullen controleren om na te gaan of het vervoerde afval wel selectief werd aangeboden en ingezameld. Is dat niet het geval, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

De afvalinzamelaar kan zich aan een boete verwachten en loopt zelfs het risico om zijn registratie te verliezen. Maar ook het bedrijf dat het afval heeft aangeboden, kan in de problemen geraken. Volgens de wetgeving moeten bedrijven hun afval gescheiden aanbieden. Met andere woorden: de inspectiediensten kunnen ook het bedrijf dat het afval produceerde en aanbood sanctioneren als er aan de bron niet correct werd gesorteerd.

Goed sorteren aan de bron is dus de boodschap. Pak het goed aan en spreek erover met uw contactpersoon. Zij zijn goed op de hoogte van de nieuwe sorteerverplichting en staan u met raad en daad bij. U kunt ook online, 24 op 24, een vrijblijvende offerte aanvragen.

Welke afvalstoffen moet elk bedrijf vanaf 1 juni 2018 apart houden?

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glas
 3. Papier en karton
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textiel
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 8. Banden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
 12. Asbest
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
 14. Landbouwfolie
 15. Batterijen en accu’s
 16. Hout (A-hout of B-hout)
 17. Metaal
 18. PMD
 19. Vanaf 1 juni 2018: Recycleerbare harde kunststoffen
 20. Vanaf 1 juni 2018: Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
 21. Vanaf 1 juni 2018: Folies

Vanheede maakt het voor u gemakkelijk! Lees hier hoe u uw VLAREMA overeenkomst in orde brengt.