Ik neem een contract over

Hou er rekening mee dat een overname alleen mogelijk is in specifieke situaties en onder bepaalde voorwaarden. Een overname kan eigenlijk enkel als een ander persoon uw diensten overneemt op hetzelfde adres, en dit bij overname of stopzetting van een bedrijf, inwonende (familie)leden, overlijden of scheiding (samenwonenden die uit elkaar gaan). Bovendien moeten overnemer en overlater allebei akkoord gaan (behalve bij overlijden).