Van vlashandelaar …

Het verhaal van Vanheede Environment Group is een verhaal van doorgedreven ondernemerschap binnen een snelgroeiende maar complexe markt. Een verhaal van trots, passie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een verhaal waarin de hoofdrolspelers Herwig Vanheede en Claudette Descamps, ouders van David en Caroline, in 1968 besloten de verlieslatende vlassector achter zich te laten en zich toe te leggen op het afvalbeheer avant la lettre. Een goede beslissing, zo bleek.

… tot afvalmanager

Vandaag bieden we aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. We vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites.

Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en Noord-Frankrijk. Maar onze ambities reiken verder: onder het motto 'Managing Your Materials' staan er binnen en buiten Europa een aantal internationale projecten in de steigers.

Visie

Missie

Vanheede Environment Group wil als duurzame onderneming een volwaardige partner zijn in de circulaire economie.

We bieden onze klanten de meest efficiënte oplossingen aan inzake het beheer van afval, materialen, groene energie en milieu. Een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen is de norm.

Duurzaam ondernemen betekent dat we met een minimale negatieve impact en een maximale positieve impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, het bestuursorgaan, de overheid, onderaannemers, leveranciers, banken en verzekeringen, buurtbewoners, media, enz.

Strategie

De activiteiten worden georganiseerd vanuit 2 strategische assen:

 • Environmental Services, milieudienstverlening bestaande uit het beheer, de ophaling en sortering van selectief en niet selectief ingezamelde afvalstromen (zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke en tevens alle bijzondere afvalstromen) met inbegrip van innovatieve oplossingen ten dienste van de circulaire economie.
 • Recycling, transformatie van afvalstoffen naar kwaliteitsvolle producten en energie die terug inzetbaar zijn in de circulaire economie.

Trots op onze klanten!

Waarden

“De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.”

      Raad van Bestuur
        Raad van Bestuur
        Raad van Bestuur
        Raad van Bestuur
        Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Kerncijfers

Vanheede Environment Group telt zo'n 717 medewerkers verspreid over 13 vestigingen in België en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks ongeveer 872.479 ton afval, waarvan 91,05 % met een nuttige toepassing.

Als geïntegreerd milieubedrijf beheert Vanheede Environment Group 1850 afvalstromen onder het motto 'Managing Your Waste', of was het nu 'Managing Your Materials'?

Dankzij onze performante verwerkingssites staan we garant voor de productie van meer dan 45 miljoen kWh groene energie (afval wordt energie), goed voor 13.000 huishoudens, en maken we 485.434 ton nieuwe grondstoffen (afval wordt grondstof). Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 135 miljoen euro.

Lees minder 

Lees meer 

Certificaten

      Certificaten
        Certificaten
        Certificaten
        Certificaten

Het managementsysteem van Vanheede Environment Group voldoet aan de eisen van verschillende internationale normen:  

Milieumanagement
Ons managementsysteem is gecertificeerd conform ISO 14001. Het vormt een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.

Kwaliteit
Vanheede Environment Group is ook in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Dit is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. 

Kwaliteit veevoedersector
De Feed Chain Alliance Standard of FCA-standaard is een betrouwbaar referentiekader voor kwaliteit, dat door en voor de veevoedersector werd ontwikkeld. Zo helpt Vanheede Environment Group mee de veiligheid en de kwaliteit van de volledige veevoedselketen te verzekeren.

Veiligheid
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat Vanheede Environment Group helpt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen.

Verder beschikt Vanheede Environment Group over alle benodigde bouw- en milieuvergunningen en/of -erkenningen die continu up-to-date worden gehouden. In geval van een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, vraagt de afzetdienst de nodige transportvergunningen aan.

Erkenningen

      Erkenningen
        Erkenningen

Vanheede Environment Group onderwerpt haar managementsysteem aan onderstaande programma’s en hun methodologieën. Deze volgen de markttrends en evolueren snel in tijd. Ze houden ons scherp in een snel veranderende wereld en hebben een versterkend karakter op onze cultuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
EcoVadis evalueerde in 2018 voor het eerst de prestaties van Vanheede Environment Group op vlak van duurzaamheid. Vier thema’s komen in de evaluatie aan bod: milieu, eerlijke arbeidspraktijken, ethiek en supply chain. Vanheede behaalde het zilveren label.

EcoVadis heeft als doel de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal vlak. Meer dan 60.000 bedrijven wereldwijd werken met EcoVadis om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

Strategie
Best Managed Companies, een programma voor de erkenning van Vanheede Environment Group als privébedrijf, hanteert de hoogste normen voor bedrijfsprestaties. Bij de evaluatie komen de thema’s heldere strategie, uitvoerige expertise, engagement en financiële prestaties aan bod.

In 2020 werd na een diepgaande audit het “Best Managed Companies”-label toegekend. Dit is een mooie beloning voor de doorgedreven aandacht die de groep al jaren schenkt aan haar strategie, maar ook voor de wijze waarop het bedrijf gestructureerd en geleid wordt.

Think global, act local

Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel kenmerkend. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf zeer bewust voor een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt. Deze specialisten kunnen snel binnen uw leefwereld treden en zo een vlotte samenwerking tot stand laten komen. Bovendien werken ze heel nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers en kunnen ze gerichte oplossingen bieden voor uw problematieken.

Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot multinational, van Luxemburg tot de kust, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

Wij helpen u graag!

Vanheede Environment Group staat altijd klaar om u te helpen met uw afvalproblematiek. Of het nu gaat om de inzameling, verwerking of verkoop van materialen, samen gaan we constructief op zoek naar de best mogelijke oplossing. Aarzel niet om onze hulp in te roepen!