.

Geef uw feedback hier
Donnez votre feedback ici

      Geef uw feedback hier <br> Donnez votre feedback ici
 

Voor Nederlands klik hier.

Pour la version francophone clicquez ici.

Activeer uw myVanheede hier
Activez votre compte myVanheede ici

Voor Nederlands klik hier.

Pour la version francophone clicquez ici.

      Activeer uw myVanheede hier <br> Activez votre compte myVanheede ici


      Download de Vanheede Plus App <br> Téléchargez l'appli Vanheede Plus

Download de Vanheede Plus App
Téléchargez l'appli Vanheede Plus

 

Met Vanheede Plus krijg je 24/7 toegang tot je persoonlijke ophaalkalender, met handig overzicht en real-time feedback.    Je kan eenvoudig ophalingen aanvragen of annuleren, op elk moment van de dag! De app downloaden?

Scan deze QR-code met je smartphone en log vervolgens in met je myVanheede gebruikersnaam en wachtwoord.    U kunt de app ook downloaden via de App- en Play Store > Zoek naar Vanheede Plus

Vanheede Plus vous donne accès 24/7 à votre calendrier d'enlèvement personnel, avec un aperçu pratique et un retour d'information en temps réel. Vous pouvez facilement demander ou annuler un enlèvement à tout moment de la journée ! Télécharger l’application ?

Scannez ce code QR avec votre smartphone, puis connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe myVanheede. Vous pouvez également télécharger l'application à partir de l'App Store et Play Store en cherchant « Vanheede Plus »

 

Bedankt voor uw feedback!
Merci de votre feedback!